شنبه 30 شهریور 1398

مهمترین مشکل ورزش بانوان ایلامی فقدان مجموعه ورزشی اختصاصی است.

مدير كل تربيت بدني ايلام گفت: مهمترين مشكل ورزش بانوان اين استان فقدان مجموعه ورزشي مختص به اين قشر است.

"رضا اسدي" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: ايجاد مجموعه ورزشي مختص بانوان سبب مي‌شود بانوان ورزشكار بدون محدويت به ورزش قهرماني بپردازند.

وي تصريح كرد: اين موضوع بايد در سند چشم‌انداز توسعه استان ايلام توسط مسوولان مرتبط لحاظ شود.

وي ادامه داد: به سبب نبود امكانات اكنون نيمي از وقت سرسراهاي ورزشي استان به بانوان ورزشكار اختصاص يافته است.

وي خاطرنشان كرد: وقت اختصاص يافته از حيث زمانبندي جز ساعتهاي مرده محسوب شده و در عمل استفاده چنداني از اين زمان نمي‌شود.

اسدي توضيح داد: زمان اختصاص يافته به بانوان روزانه حدود شش ساعت بوده و آنهم در ساعتهاي اوليه صبح تا ساعت ‪ ۱۴‬بعداز ظهر است.

وي يادآور شد: بانوان در اين زمان محدود استفاده مفيدي از اين فضاهاي ورزشي نمي‌كنند.

وي ابراز اميدواري كرد، با اولويت‌گذاري اين مهم در برنامه توسعه چهارم استان مشكل فضاي ورزشي بانوان ايلامي مرتفع شود.

اكنون هشت هزار ورزشكار سازمان يافته زن در هياتهاي مختلف ورزشي استان ايلام فعاليت ورزشي دارند.

نظرات ارسال نظر