بیش از ۷۹ میلیارد ریال در بین شهرستان‌های استان ایلام توزیع شد.

معاون برنامه‌ريزي استاندار ايلام گفت: ‌٧٩ ميليارد و ‌٧٩٤ ميليون ريال اعتبار از محل بند «ذ» تبصره‌ي ‌٢ قانون بودجه‌ي امسال، به تفكيك بين بخش‌ها و شهرستان‌هاي استان توزيع شد.

مهندس علي‌احمد هاشمي، در گفت‌وگو با ايسنا افزود: از اين ميزان اعتبار ‌٠٦/٣٣ درصد سهم بخش كشاورزي، ‌٥٤/٣٠ درصد سهم صنعت و معدن، ‌٢/٣ درصد سهم بخش خدمات و ‌٢/٦ درصد نيز سهم بخش مسكن بوده است.

وي ادامه داد: شهرستان آبدانان ‌٦ ميليارد و ‌٩٤٠ ميليون ريال، ايلام ‌٢٤ ميليارد و ‌٤١٧ ميليون ريال، ايوان ‌٦ ميليارد و ‌٧٨٢ ميليون ريال، شيروان چرداول ‌١٢ ميليارد و ‌٣٦٨ ميليون ريال، دره‌شهر ‌١١ ميليارد و ‌١١ ميليون ريال، دهلران ‌١٠ ميليارد و‌٢٩٣ ميليون ريال و مهران ‌٧ ميليارد ‌٩٧٩ ميليون ريال از اين بودجه دريافت كرده‌اند.

هاشمي گفت: سهم بخش مسكن از محل اين بودجه به شهرستان‌هاي ايوان و شيروان چرداول اختصاص يافته است و چهار شهرستان آبدانان، دره‌شهر، دهلران و مهران سهم مسكن ندارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز