شنبه 27 مهر 1398

در شش ماه اول امسال: ۱۰ میلیارد تومان درآمد در استان ایلام وصول شد.

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ايلام گفت: در شش ماهه اول امسال 10 ميليارد تومان درآمد در استان ايلام وصول شد.

عباس اميدي‌نيا در گفت‌وگو با ايسنا افزود: براي امسال 23 ميليارد تومان درآمد در استان پيش‌بيني شده كه نسبت به سال گذشته افزايش 165 درصدي نشان مي‌دهد كه 50 درصد آن تحقق پيدافته است.

نظرات ارسال نظر