در شش ماه اول امسال: ۱۰ میلیارد تومان درآمد در استان ایلام وصول شد.

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ايلام گفت: در شش ماهه اول امسال 10 ميليارد تومان درآمد در استان ايلام وصول شد.

عباس اميدي‌نيا در گفت‌وگو با ايسنا افزود: براي امسال 23 ميليارد تومان درآمد در استان پيش‌بيني شده كه نسبت به سال گذشته افزايش 165 درصدي نشان مي‌دهد كه 50 درصد آن تحقق پيدافته است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال