دوشنبه 29 مهر 1398

یکی از اساتید دانشگاه ایلام طی یک تحقیق علمی، پتانسیل۰های کشاورزی منطقه را تعیین کرد.

يكي از اساتيد دانشگاه ايلام در يك تحقيق علمي، با بررسي به روش پاپاداكيس منطقه‌ي اقليمي ايلام براي كاشت محصولات كشاورزي، پتانسيل‌هاي كشاورزي اين منطقه را تعيين كرده است.

مسعود بازگير، در اين باره به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: با وجود پيشرفتهاي چشمگيري كه در زمينه‌ي اصلاح نباتات، آبياري، كنترل علفهاي هرز و آفات گياهي و بهبود وضعيت خاك و اخيرا بيوتكنولوژي حاصل شده است، اما هنوز هم اقليم مهمترين فاكتور تعيين كننده در كشاورزي است.

وي افزود: بنابراين شناخت پارامترهاي آب و هوايي و ارزيابي منطقه‌يي، از مهمترين عوامل افزايش عملكرد و كمك در انتخاب بهترين محصول با شرايط اقليمي منطقه است و اين موضوع به ويژه در شرايط كشاورزي ديم كه در استان ايلام زياد است، از اهميت بيشتري برخوردار است.

بازگير ادامه داد: در اين مطالعه طبقه‌بندي اقليمي و اكولوژي محصولات كشاورزي با يكديگر منطبق گرديده و بر اساس گروه اقليمي به دست آمده، پتانسيل‌هاي كشاورزي منطقه‌ي ايلام از نظر اقليم مشخص و تناسب و محدوديتهاي اقليمي براي هر محصول كشاورزي تعيين شده است.

اين مدرس كشاورزي دانشگاه ايلام اظهار داشت: نتايج حاصل از اين ارزيابي نشان مي‌دهد كه منطقه‌ي ايلام براي غلات زمستانه در صورت كوددهي مناسب و از عملكرد بالايي برخوردار است و ذرت در اين اقليم به آبياري كافي نياز دارد.

وي با اشاره به اين كه محصول پنبه در صورت آبياري اصولي، توليد بسيار خوبي خواهد داشت اما تا كنون امتحان نشده است، بيان كرد: ‌اين در حالي است كه منطقه‌ي مطالعاتي براي كشت نيشكر فوق‌العاده سرد و نامناسب و براي كشت محصول چاي نيز خشك است.

بازگير، منطقه‌ي ايلام را براي كشت محصولاتي مانند برنج، سورگوم، مركبات آبياري شده، زيتون و انگور بسيار مناسب دانست.

نظرات ارسال نظر