دوشنبه 29 مهر 1398

۰ ۷۳۰۰میلیارد ریال محصول زراعی در ایلام تولید می۰شود.

مدير زراعت جهاد كشاورزي ايلام گفت: سالانه ‪ ۷۳۰‬ميليارد ريال محصول زراعي در اين استان توليد مي‌شود.

علي پورنجف، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين ميزان ارزش اقتصادي از توليد سالانه ‪ ۵۵۰‬هزارتن محصول زراعي به دست مي‌آيد.

وي گفت: اين محصولها شامل گندم، جو، ذرت، كلزا، حبوبات، برنج، علوفه، سيب زميني، پياز، صيفي و جاليز است.

وي خاطرنشان كرد: بيشترين محصول زراعي در ايلام گندم و جو و صيفي و جاليز به ترتيب با توليد سالانه ‪ ۲۴۰‬و ‪ ۲۰۰‬هزار تن است.

پورنجف گفت: در سال زراعي جاري نيز حدود ‪ ۱۸۰‬هزار تن گندم مازاد از گندم كاران ايلامي خريداري شده كه ‪ ۶۰‬هزار تن از كل گندم توليد شده در استان توسط كشاورزان استفاده مي‌شود.

استان ايلام داراي حدود ‪ ۳۵۰‬هزار هكتار زمين قابل كشت است كه سالانه ‪۲۵۰‬ هزار هكتار آن كشاورزي مي‌شود.

نظرات ارسال نظر