شنبه 27 مهر 1398

موزه دره شهر تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری اعلام داشت که موزه دره شهر تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد.
محمدی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام با اعلام این خبر افزود:با تخصیص یک درصدی اعتباری که برای میراث فرهنگی و گردشگری استان در نظر گرفته شده است کار ساخت موزه دره شهر تسریع و تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد.

نظرات ارسال نظر