دوشنبه 29 مهر 1398

زلزله ایوان را لرزاند.

 زمين لرزه‌اي به بزرگي ‪ ۳/۸‬درجه در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) ساعت ‪ ۱۴‬و پنج دقيقه و ‪ ۳۶‬ثانيه امروز (دوشنبه) حوالي " ايوان" واقع در استان ايلام را لرزاند.

به گزارش روز يكشنبه شبكه‌هاي لرزه‌نگاري وابسته به مركز لرزه‌نگاري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، اين زمين لرزه در عرض شمالي ‪ ۲۳/۷۴‬و طول شرقي ‪ ۴۶/۲۳‬رخ داد.

از خسارات احتمالي اين زمين لرزه تاكنون گزارشي دريافت نشده‌است.

نظرات ارسال نظر