واحدهای صنعتی در ایلام نیازمند حمایت مالی هستند

 معاون برنامه‌ريزي سازمان صنايع و معادن ايلام گفت: واحدهاي صنعتي در اين استان نيازمند حمايت مالي هستند.

"مظفر فروتن" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده اكنون براي توسعه بخش صنعت در ايلام حدود ‪ ۱۸‬هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است.

وي گفت: اين مبلغ براي توسعه و تكميل ‪ ۲۶۰‬طرح صنعتي موجود و جديد بايد به اين استان اختصاص يابد.

وي ادامه داد: اين اعتبار براي توسعه واحدهاي صنعتي، تقويت سرمايه در گردش و گشايش اعتبار ريالي طرحهايي است كه از محل صندوق ذخيره ارزي براي آنها گشايش اعتبار شده است.

وي اظهار داشت: اين ميزان براي تقويت واحدهاي صنعتي موجود و تكميل طرحهاي صنعتي با ‪ ۲۰‬درصد پيشرفت فيزيكي نياز است.

فروتن تاكيد كرد: تقويت بخش صنايع با توجه به توسعه صادرات و ميزان اشتغالزايي ،بايد به‌منظور تسريع در دستيابي به توسعه پايدار مد نظر برنامه‌ريزان قرار گيرد.

اكنون بيش از ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتي در استان ايلام فعال است

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز