ساخت و سازها در دره شهر از سر گرفته شد.

200نفر از اهالي شهر دره شهر طي نامه اي سازمان ميراث فرهنگي را تهديد كردند در صورتي كه در سال جاري تكليف زمين هاي اين عرصه را مشخص نكند ساخت و ساز و زراعت در دل شهر تاريخي دره شهر را از سر مي گيرند.
«سياوش شهبازي»، مدير پروژه بزرگ دره شهر گفت: « تعلل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موجب برخورد جدي اهالي شده است. در حال حاضر ساختمان هاي دو طبقه در عرصه تاريخي اين شهر ساخته شده است. اين ساخت و سازها با مجوز شهرداري انجام گرفته است.»
عرصه تاريخي شهر سيمره در طرح هادي كه 12 سال پيش ريخته شده بود باكاربري مسكوني مشخص شده است و از آ‌نجايي كه شهرداري نيز علاقمند به حفظ آثار تاريخي اين شهر است تاكنون اجازه ساخت و ساز به مردم در اين عرصه داده نشده است اما تعلل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در تخصيص اعتبار و اعتراض هاي مكرر اهالي سيمره موجب شده شهرداري پس از گذشت يك دهه اجازه ساخت و سازها در عرصه تاريخي اين شهر را صادر كند. اين در حالي است كه اهالي تهديد كرده اند در صورت مشخص نشدن وضعيت مالكيت ها، آثار تاريخي شهر را تخريب مي كنند.
شهرداري دره شهر در حال حاضر منتظر است تا سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري حريم و عرصه اين شهر تاريخي را مشخص و نقشه آن را در اختيار اين سازمان قرار دهد.
شهر تاريخي سيمره كه جزو پروژه هاي بزرگ ملي محسوب مي شود در سالي كه گذشت اعتبار دريافت نكرد و براي سال 84 نيز تا به امروز اعتباري براي آن در نظر گرفته نشده است.
شهبازي تعيين حريم و عرصه شهر دره شهر، خريد اراضي اين حريم، مرمت مسجد دره شهر، ساماندهي و كاوش هاي باستان شناسي در اين شهر تاريخي را از جمله برنامه هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايلام براي سال جاري در صورت تخصيص اعتبار دانست.
شهر تاريخي دره شهر در زمان هاي مختلف تاريخي به علل متعدد بارها ويران و آباد شد. از جمله عوامل موثر در ويراني اين شهر لشگر کشي سپاهيان واعراب است. در ويرانه هاي به جاي مانده از يک شهر در زمان ساسانيان، آثار شهر سازي كه در آن دوره معمول بوده به چشم مي خورد. سکه هاي يافت شده در خرابه هاي دره شهر به خسرو سوم و جانشينان او متعلق است. در ميان ويرانه هاي آن اثري از مکاني که شايد زماني مسجد و يا عبادتگاه د
وره اسلامي بوده باشد، يافت نشده است. در حال حاضر اين شهر که در دامنه کوه خرابه هاي شهر باستاني دوره ساساني و رودخانه سيمره قرار دارد، با استعداد کشاورزي وافر، منابع آب غني ، مراتع سبز و جنگل هاي انبوه يکي از شهر هاي باستاني و مهم استان به حساب مي آيد.
بنا بر يك نظر، دره شهر محل شهر باستاني ماداکتو پايتخت عيلامي بوده است. به نظر مي رسد که دره شهر اولين شهر عيلامي بوده است که در حمله آشور باني پال ويران شده و در زمان حکومت هخامنشيان يا اهميت گذشته را نداشته يا همچنان در ويراني به سر مي برده است ولي در زمان اشکانيان دوره تجديد حيات آن بوده و در عهد ساسانيان نيز مجددا آباد گرديده و رونق يافته است. در ويرانه هاي به جاي مانده از يک شهر در زمان ساسانيان، آثار شهر سازي گه در آن دوره معمول بوده به چشم مي خورد. سکه هاي يافت شده در خرابه هاي دره شهر به خسرو سوم و جانشينان او متعلق است. در ميان ويرانه هاي آن اثري از مکاني که شايد زماني مسجد و يا عبادتگاه دوره اسلامي بوده باشد، يافت نشده است. در حال حاضر اين شهر که در دامنه کوه خرابه هاي شهر باستاني دوره ساساني و رودخانه سيمره قرار دارد، با استعداد کشاورزي وافر، منابع آب غني ، مراتع سبز و جنگلهاي انبوه يکي از شهر هاي باستاني و مهم استان به حساب مي آيد.

نظرات ارسال نظر
  • molana135938@yahoo.comدر تاریخ ۱۹ تير ۱۳۸۹

    سلام رودخانه درهشهر نه زاينده رود است نه كارون چرا حريم ان بايد 15 متر باشد

    پاسخ به این نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز