شنبه 27 مهر 1398

پنج شعبه رای۰گیری در ایلام با کمبود تعرفه مواجه شدند

معاون فرماندار ايلام گفت: پنج شعبه راي‌گيري در اين شهرستان با كمبود تعرفه مواجه شدند.

معروف بسطامي روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: با توجه به استقبال چشمگير مردم ايلام و شركت گسترده آنان در انتخابات، اين شعبه‌ها نيازمند تعرفه اضافي هستند.

وي خاطرنشان كرد: با هماهنگيهاي انجام شده، براي اين شعبه‌ها تعرفه در نظر گرفته شده است تا خللي در روند برگزاري انتخابات به وجود نيايد.

بسطامي ادامه داد: پيش‌بيني‌هاي لازم براي اختصاص تعرفه‌هاي اضافي به تمام شعبه‌ها صورت گرفته است.

وي تاكيد كرد: روند برگزاري انتخابات در حوزه‌هاي راي‌گيري ايلام مطلوب است و مردم براي راي دادن هيچ مشكلي ندارند.

نظرات ارسال نظر