جمعه 24 آبان 1398

۲۴ میلیون رای شمارش شد ؛ احمدی نژاد و هاشمی تنها با یک درصد اختلاف

خبرنگار"مهر" از شورای نگهبان کسب اطلاع کرد: از مجموع 24058000 رای شمارش شده ؛ هاشمی 4420000رای ،احمدی نژاد4146000 رای ، کروبی 3662000رای بیشترین آرا رابه خود اختصاص داده اند. گزارش خبرنگار"مهر" از شورای نگهبان می افزاید؛ از این میزان رای محمد باقر قالیباف 3 میلیون و39 هزار رای ، مصطفی معین 2 میلیون 946 هزار ، علی لاریجانی 1 میلیون 170 رای ، محسن مهر علیزاده با 966 هزار رای را به خود اختصاص داده اند. بنابراین گزارش اکبر هاشمی رفسنجانی 37/18 درصد آرا شمارش شده ، احمدی نژاد 24/17 درصد ، کروبی با 22/15 درصد ، قالیباف 63/12 درصد ، معین 25/12 درصد ، لاریجانی 87/4 درصد و مهرعلیزاده 02/4 درصدآرای شمارش شده را به خود اختصاص داده اند. این میزان آرا حاصل شمارش 32832 صندوق رای شمارش شده در سراسر کشور است و کار شمارش آرا در سراسر کشور ادامه دارد .
نظرات ارسال نظر