دوشنبه 5 خرداد 1399

مردم ایلام داریوش قنبری را به مجلس شورای اسلامی فرستادند.

بنا به گزارشات رسیده پیروزی آقای داریوش قنبری در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی مسجل شد.

ایلام امروز نیز ضمن تبریک به ایشان امیدوار است ایشان به عنوان نماینده سوم استان برای ایلامی سربلند از هیچ کوششی فروگذار ننمایند و به خاطر داشته باشند که این مردم بودند که ایشان را به مجلس فرستادند..

نظرات ارسال نظر