دوشنبه 29 مهر 1398

انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد

شورای نگهبان اعلام کرده است که انتخابات روز جمعه برنده مشخصی نداشته و بنابراين رای گيری به دور دوم کشيده می شود. انتظار می رود نتايج کامل دور اول اواخر روز شنبه اعلام شود.

اين برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسلامی است که انتخابات رياست جمهوری به مرحله دوم کشيده می شود.

دور دوم رای گيری با شرکت دو نامزدی که حايز بالاترين تعداد آرا هستند روز جمعه، 24 ژوئن (3 تيرماه) برگزار خواهد شد.

غلامحسين الهام، سخنگوی شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات را به عهده دارد به تلويزيون دولتی ايران گفت هيچ يک از نامزدها موفق به کسب اکثريت آرا نشده اند.

نظرات ارسال نظر