شنبه 27 مهر 1398

سال گذشته بیش از ۱۶ هزار تن گوشت قرمز در استان ایلام تولید شد

سال گذشته 16 هزار و 200 تن گوشت قرمز به ارزش 518 ميليون و 400 هزار ريال در استان ايلام توليد شد. وهاب پيراني معاون امور دام سازمان جهادكشاورزي استان ايلام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران گفت: در استان ايلام 204 واحد پرواربندي صنعتي، نيمه صنعتي و گوساله به ظرفيت 13 هزار راس وجود دارد كه در سال گذشته از اين ميزان 16 هزار و 200 تن گوشت قرمز به ارزش 518 ميليون و 400 هزار ريال توليد شد. وي افزود: اين ميزان گوشت توليدي بيش از 2 برابر نياز استان است كه مازاد آن به استانهاي تهران، قزوين، مركزي، قم و كرمانشاه صادر مي شود. پيراني در پايان گفت: در استان ايلام 5/2 ميليون واحد دامي وجود دارد.
نظرات ارسال نظر