شنبه 23 آذر 1398

چهارمین جشنواره فیلم سبز به ایلام آمد.

چهارمین جشنواره فیلم سبز روز سه شنبه در محل سرسرای اجتماعات سازمان حفاظت و محیط ریست ایلام آغاز بکار کرد.

این جشنواره به مناسبت گرامی داشت هفته محیط زیست و ارتقا و آموزش چگونگی حفاظت از محیط زیست در ایلام همزمان با سراسر کشور آغاز شده است .

در این جشنواره 160فیلم کوتاه و مستند با موضوعات توسعه پایدار ، آلودگی محیط ریست ، زیستگاههای طبیعی و مساِل اجتماعی و... در رده های کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان به نمایش گذاشته می شود.

این جشنواره به مدت سه روز به فعالیت پخش فیلم در دو نوبت صبح و عصر از ساعت هشت الی 17 ادامه مي دهد.

نظرات ارسال نظر