سه‌شنبه 26 شهریور 1398

گارگاه آموزشی شیوه های قصه گویی در ایلام تشکیل شد.

کارگاه آموزشی شیوه های قصه گویی در محل مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام تشکیل شد .
مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت : 30 مربی کودک و نوجوانان در این کارگاه یکروزه شرکت کردند .
محمد رضا رستم پور هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی با آخرین روشهای قصه گویی و تقویت بنیه علمی ، فرهنگی مربیان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 20 مرکز ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام عضویت دارند .

نظرات ارسال نظر