چهار‌شنبه 18 تیر 1399

دو میلیارد ریال برای ایجاد مجتمعهای کارگاهی فرش ایلام اختصاص یافت.

مدير فرش ايلام، از اختصاص دو ميليارد ريال اعتبار براي ايجاد مجتمعهاي كارگاهي فرش در اين استان خبر داد.

"شهرام حاصلي" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: اين ميزان اعتبار به منظور راه‌اندازي كارگاه‌هاي توليدي فرش به صورت متمركز با رعايت استانداردهاي بهداشتي كارگاهي اختصاص يافته است.

وي افزود: ايجاد اين مجتمعها علاوه بر متمركز كردن توليد و تسهيل در كار نظارت كيفي بر توليد، در سالم‌سازي محيط كار نيز موثر است.

وي تصريح كرد: با توجه به ضرورت رعايت شاخصه‌هاي بهداشتي در كارگاه‌ها و نقش موثر آن در سلامت بافندگان، ايجاد مجتمعهاي كارگاهي توليد فرش سبب جلوگيري از افت كيفي فرش ايلام و كاهش آسيبهاي جسمي و روحي بافندگان مي‌شود.

حاصلي اظهار داشت: اكنون بيش از نيمي از بافندگان فرش ايلام در كارگاه- هاي خانگي غير استاندارد در اين استان به توليد محصول مي‌پردازند.

وي گفت: با ايجاد مجتمعهاي كارگاهي و تمركز فعالت توليدكنندگان فرش در ايلام اقدام موثري براي توجه به سلامت بافندگان و افزايش توليد فرش انجام مي‌شود.

حدود شش هزار نفر در استان ايلام به كار بافت فرش اشتغال دارند.

نظرات ارسال نظر