ساخت پالایشگاه گاز ایلام به پیشرفت ۵۷ درصدی رسید.

 

مديرعامل شركت پالايش گاز ايلام گفت: عمليات اجرايي ساخت اين پالايشگاه هم اكنون به پيشرفت ۵۷ درصدي رسيده است.
مهندس منوچهر طاهري درگفتگو باخبرنگار شانا،با بيان اين مطلب افزود: پالايشگاه گاز ايلام دو فاز دارد كه به منظور شيرين سازي گاز ميدانهاي
"تنگه بيجار" و "كمانكوه" و گازرساني به شهرهاي استان ايلام و ديگر مناطق غربي كشور احداث مي شود.
وي خاطرنشان كرد: هدف از اجراي اين پروژه ،توليد گاز شيرين براي تحويل به شبكه توزيع گاز و تامين خوراك پتروشيمي ايلام است.از اين پالايشگاه ،اتان و هيدروكربورهاي سنگين استحصال خواهد شد.
منوچهر طاهري تصريح كرد:در فاز اول اين پروژه ،دو واحد تفكيك مايعات گازي هركدام با ظرفيت 1/5 ميليون متر مكعب در روز، دو واحد شيرين سازي گازهاي ترش هركدام با ظرفيت 4/3 ميليون مترمكعب در روز، يك واحد رطوبت زدايي با ظرفيت 6/9 ميليون متر مكعب در روز ، دو واحد تفكيك متان هر كدام با ظرفيت
6/9 ميليون مترمكعب در روز ساخته خواهد شد.
وي افزود: در اين فاز، همچنين، كار ساخت دو واحد تقويت فشار گاز متان هركدام با ظرفيت 3/4 ميليون متر مكعب در روز ، يك واحد تفكيك اتان، يك واحد استحصال گوگرد، يك واحد شيرين سازي اتان، يك واحد تثبيت مايعات گازي و يك واحد تصفيه آب ترش در دست اجراست.
طاهري اظهار داشت: اين پروژه به روش "اي.پي" از طريق مناقصه بين المللي و "سي" از طريق مناقصه داخلي اجرا مي شود.
مديرعامل شركت پالايش گاز ايلام گفت: ساخت پالايشگاه گاز ايلام از خردادماه سال 1380 آغاز شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز