جمعه 15 آذر 1398

۴۰۰میلیون ریال به تابلوهای راهنمایی و رانندگی جاده ایلام خسارت وارد شده است

مدیر کل اداره راه و ترابری ایلام از خسارت 400میلیون ریالی به تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مسیرهای جاده ای مختلف ایلام خبر داد.
"عطاالله قادری " در گفت و گو با خبرگزاری سینا بیان کرد: این میزان خسارت نسبت به انتخابات دوره های گذشته کاهش چشمگیری داشته که علت آن پیشگیری و اطلاع رسانی به مردم بوده است .
وی ، میزان خسارت تبلیغات کاندیداها در دوره های گذشته را دو میلیارد ریال عنوان کرد و گفت : برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی نظیر سالهای قبل شماری از کارکنان این اداره اقدام به گریس کاری و روغن اندود کردن تابلوها و علایم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی کرداند.
وی تصریح کرد : این اقدام باعث شده که هواداران کاندیداهای انتخاباتی نتوانند بر روی علایم راهنمایی و رانندگی پوستر و عکس تبلیغاتی بچسبانند.
برای تبلیغات کاندیداها ی انتخاباتی هفتمین دوره میان دوره ای مجلس و ریاست جمهوری بیش از هزاران عکس و پوسترتبلیغاتی بر روی در و دیوارهای شهر ایلام نصب شده به حدی که چهره شهر را به کلی تغییر داده است .

نظرات ارسال نظر