رئیس هیئت نجات غریق ایلام انتخاب شد.

رئيس هيئت نجات غريق ايلام روز شنبه با برگزاري نشستي در محل سرسراي تربيت بدني اين استان انتخاب شد .

در اين آيين " علي احسان شريف نيا " با اكثريت آراء و كسب 15 راي براي مدت چهار سال به عنوان رئيس هيئت نجات غريق استان ايلام انتخاب شد .

مدير كل تربيت بدني ايلام در اين نشست گفت : با توجه به وجود استعداد هاي فراوان و افراد توانمند و مستعد در استان ، نجات غريق ايلام مي تواند با تكيه براين سرمايه ها موفقيتها ي زيادي كسب كند .

" رضا اسدي " تاكيد كرد : براي دست يافتن به اين موفقيتها بايد شناسايي اين استعدادها در اولويت كاري هيئت نجات غريق استان قرار گيرد .

در اين نشست جمعي ازداوران ، مربيان و ورزشكاران رشته نجات غريق استان ايلام عضويت دارند .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز