۱۳۰۰دختر ایلامی با حمایت کمیته امداد به خانه بخت رفتند.

معاون حمایت خانواده های کمیته امداد امام خمینی (ره)ایلام گفت : یک هزار و 300دختر تحت پوشش سال گذشته با حمایت کمیته امداد به خانه بخت رفتند.

" عبدالحمید خدایاری " در گفت و گو با خبرگزاری سینا افزود : در حال حاضر یک هزار و 200 دختر دم بخت تحت پوشش این نهاد ،نیازمند جهیزیه هستند و متاسفانه به دلیل کمبود اعتبار امکان تامین جهیزیه برای این افرد وجود ندارد .

خدایاری ، خواستار مشارکت افراد خیر استان برای پرداخت کمکهای مالی جهت ازدواج و تهیه جهیزیه افراد تحت پوشش این نهاد شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز