رییس دانشگاه پیام نور ایلام: اعتبارات پژوهشی این دانشگاه بسیار ناچیز است.

رییس دانشگاه پیام نور ایلام گفت: میزان اعتبارات پژوهشی دانشگاه پیام نور ایلام بسیار محدود و ناچیز است.

دكتر "جعفر جاوری" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سينا افزود: ميزان ناچيز اعتبارات پژوهشی دانشگاه پيام نور ايلام سبب شده تا در سال گذشته تنها يک طرح پژوهشی به صورت همكاری با ديگر دستگاه ها در اين دانشگاه اجرا شود.

وی تصريح كرد: اكنون طرح های پژوهشی اين دانشگاه بايد به مركز منطقه ای اهواز ارجاع داده شود كه به علت كمبود اعتبار، شرايط بسيار محدودی  برای پشتيبانی از اين طرح ها وجود دارد.

جاوری اظهار داشت: ضرورت توجه به پژوهش در محيط های دانشگاهی برهيچ كس پوشيده نيست و فراهم كردن امكانات پژوهش در دانشگاه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

وی، تفويض اختيار به مراكز و افزايش بودجه پژوهشی را از راهكارهای رفع سدهای موجود در مقابل انجام طرح های پژوهشی در اين دانشگاه ذکر کرد.

رییس دانشگاه پیام نور ایلام افزود: دانشجويان دانشگاه های پيام نور دارای سطح علمی بالايی هستند و بايد امكانات لازم برای كارهای تحقيقی و پژوهشی در اختيار آنان قرار گيرد.

گفتنی است سه هزار دانشجوی دختر و پسر در دانشگاه پيام نور مركز ايلام مشغول به تخصیل هستند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز