نماینده ایلام: رئیس جمهوری آینده کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد.

نماینده ایلام درمجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور آینده باید با ارایه برنامه های جدید، کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد و تحقق این امر بهره گیری از استعداد و توانمندی جوانان است.

"فریدون همتی" در گفت و گو با خبرنگار سینا افزود: رئیس جمهوری آینده باید با رفع تبعیض و نهادینه کردن عدالت اجتماعی ،مشکلات جامعه بویژه بیکاری جوانان را حل کند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان سال مشارکت عمومی و همبستگی ملی، اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای گام محکمی برای تقویت همبستگی ملی است.

همتی گفت: یک دولت مقتدر برای پیشبرد برنامه های خود باید دارای پشتوانه مردمی باشد.

عضو فراکسیون اصول گرایان مجلس از مردم ایلام خواست بار دیگر همچون سال های گذشته با حضور آگاهانه خود در انتخابات صحنه ای از وفاداری خود به اسلام و انقلاب را به نمایش بگذارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز