امام جمعه ایلام: توجه به شعارها بهترین راه برای انتخاب نامزد اصلح است.

امام جمعه ایلام گفت:توجه به برنامه ها و شعارهای انتخاباتی نامزدها بهترین راه برای انتخاب فرد اصلح است.

حجت الاسلام "محمدنقی لطفی" در گفت و گو با خبرنگار سینا، افزود: برنامه ها و شعارهای مبتنی بر واقعیت ها و ظرفیت های جامعه می تواند ملاک انتخاب فرد شایسته برای احراز پست مدیریت اجرایی کشور باشد.

وی تصریح کرد: مردم باید با آگاهی کسی را انتخاب کنند که مبارزه با شکاف طبقاتی و فساد و تبعیض را در دستور کار خود قرار دهد.

لطفی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات اظهار داشت: معیارهای نامزد اصلح به روشنی در سخنان مقام رهبری تبعین شده است و مردم باید با مد نظر قرار دادن این معیارها نامزد اصلح را انتخاب کنند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز