برگ سهام جدید سیمان ایلام آماده توزیع است.

ايران بورس
شركت سيمان ايلام (سهامي عام) اعلام كرد گواهينامه‌هاي سهام جديد پس از افزايش سرمايه مورخ 14/7/83 آمادة توزيع مي‌باشد. سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنان براي دريافت برگ گواهينامه‌هاي نقل و انتقال جديد با در دست داشتن اصل شناسنامه و اصل برگ سهام قبلي و اصل و تصوير وكالتنامه محضري از تاريخ اول ارديبهشت 1384 در ساعات اداري به دفتر مركزي شركت واقع در خيابان آفريقا، بالاتر از بلوار آرش، كوچه ايرج، شماره 33 مراجعه نمايند. گفتني است با توجه به صدور اوراق جديد گواهينامه‌هاي سهام، كلية اوراق سهام قبلي باطل و از درجة اعتبار ساقط است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز