همایش همیار مشاوران در شهرستان ایلام برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ایلام به منظور تشریح وظایف همیار مشاور، همایشی با حضور مشاوران و همیاران مشاور در مدارس و مسئولین محترم شهرستان در محل کانون الزهرا(س) سازمان دانش آموزی ایلام برگزار گردید.
در این همایش که به همت کارشناسی مشاوره تحصیلی و تربیتی شهرستان برگزار شد،آقای عبدالستار منصوری معاونت نظری و مهارتی طی سخنانی به نقش مهم مشاوران در امر هدایت تحصیلی و سازش دانش آموزان پرداخت و همیار مشاوران را پشتوانه ای مهم و مطمئن برای مشاوران در مدارس معرفی نمودند.
ایشان در ادامه به بیان نکاتی درباره اهداف نظام متوسطه و اهمیت کار مشاوران در جهت رسیدن به این اهداف پرداخت.
کارشناسی مشاوره شهرستان در زمینه طرح و اهداف آن نکاتی را بیان داشتند و اعلام نمودند در سال تحصیلی 84-83 ، 560 نفر دانش آموز در بیش از 72 دبیرستان و هنرستان فنی و کاردانش و مراکز پیش دانشگاهی عضو طرح می باشند.
در پایان همایش به 60 نفر از دانش آموزان برگزیده در مسابقه همیاران مشاور و 8 نفر از مشاوران برگزیده در مسابقه همتایان مشاور جوائزی اهدا گردید.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز