پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

تنها نمایشگاه مردم شناسی در استان ایلام تعطیل شد

تنها نمایشگاه مردم شناسی در استان ایلام تعطیل شد
این نمایشگاه که در قلعه والی شهر ایلام قرار داشت به عنوان تنها نمایشگاه مردم شناسی استان در ایام هفته میراث فرهنگی تعطیل شد
بنابر مرسومات اداری و عرفی  در مناسبتهای مختلف بعضی  طرحها و نمایشگاهها و جشنواره ها افتتاح می شود ولی در دنیای امروز  و در شهر ایلام به مناسبت هفته میراث فرهنگی این نمایشگاه جمع آوری و تعطیل شد
بنابر شواهد موجود این نمایشگاه علاقه مندان و بازدید کنندگان بی شماری داشت.این در حالی است که اداره میراث فرهنگی در این قلعه دایر است و بازدید کنندگان از قلعه شاهد دربهای بسته اتاقهای این قلعه بودند
لازم به ذکر است که تنها  نمایشگاه مردم شناسی در استان چندین بار توسط مدیران و مسئولین استان به مناسبتهای مختلف افتتاح شد بود.
منبع خبر دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ایلام (علوم اجتماعی)

نظرات ارسال نظر