یک‌شنبه 18 خرداد 1399

براساس آمارهای رسمی، تهرانی‌ها ۳۳ برابر ایلامی‌ها یارانه ‌بنزین می‌گیرند.

*توزيع ناعادلانه يارانه*
براساس آمارهاي رسمي،
*تهراني‌ها33برابر ايلامي‌ها يارانه‌بنزين مي‌گيرند
*هرايراني بطورمتوسط بيش از126هزارتومان يارانه انرژي مي‌گيرد

در طول سال 82 يارانه چهار فرآورده عمده شامل بنزين، نفت سفيد، نفت‌گاز و نفت كوره در مجموع 88 هزار و 244 ميليارد ريال معادل 11 ميليارد دلار بوده است كه با فرض جميعت 70 ميليون نفري، در اين سال به هر ايراني بيش از 126 هزار تومان يارانه انرژي اختصاص يافته است كه از اين ميزان 35 هزار و 220 تومان بابت بنزين بوده است.

به گزارش خبرنگار نفت و انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس آمار رسمي شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي كشور، از اين ميزان يارانه، بنزين موتور با سهم 28 درصد برابر 24 هزار و 654 ميليارد ريال (معادل سه ميليارد دلار)، يارانه نفت سفيد  با سهم 3/13 درصد  معادل 5/1 ميليارد دلار،  يارانه نفت‌گاز (گازوييل) با سهم 7/41 درصد برابر 6/4 ميليارد دلار و يارانه نفت كوره با سهم 17 درصد برابر با 9/1 ميليارد دلار بوده است.

همچنين از مجموع يارانه پرداختي بابت بنزين، منطقه تهران با مصرف 4/20 درصد بنزين و داشتن 15 درصد جمعيت كشور با اختصاص 629 ميليون دلار بيشترين و منطقه ايلام با مصرف 6/0 درصد بنزين در كشور و داشتن 8/0 درصد جمعيت كشور با اختصاص 7/18 ميليون دلار كمترين يارانه بنزين را به خود اختصاص داده‌اند كه حاكي از آن است منطقه تهران به لحاظ برخورداري از زيرساخت‌هاي شهري و جذب خانوارهايي كه سطح رفاه بيشتري دارند، 610 ميليون دلار يعني 33 برابر منطقه ايلام يارانه دريافت كرده‌ است كه اين موضوع بيانگر توزيع ناعادلانه يارانه بنزين در كشور است.

از سوي ديگر شش منطقه تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز و اهواز با داشتن جمعيتي برابر 5/29 ميليون نفر در مجموع 12 هزار ميليارد ريال يارانه دريافت كرده‌اند كه برابر با يارانه 29 منطقه ديگر است.

به گزارش ايسنا، بررسي اين آمار نشان مي‌دهد كه هدفمند كردن يارانه‌ها به خصوص يارانه انرژي و به‌ويژه يارانه بنزين كه مورد قبول تمام گروه‌هاي فكري جامعه است بايد هرچه سريع‌تر به اجرا درآيد زيرا تاخير در اين موضوع سبب اتلاف هر چه بيشتر منابع مالي كشور شده كه زيان آن را اقشار محروم و آيندگان متحمل خواهند شد.

حال بايد ديد درحاليكه رييس جمهور اخيرا در جمع مديران ارشد صنعت نفت به اين نكته معترف شده است كه با وجود تمام پيگيري‌هايي كه انجام داده ولي موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها به نتيجه مطلوب نرسيده است، دولت آينده (فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي) آيا خواهد توانست موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها را در كشور اجرا كند يا خير؟

رييس‌جمهور در هشتمين همايش مديران ارشد صنعت نفت گفته بود:« از ناكامي‌هاي دولت من عدم توان در بهينه سازي وضع يارانه در كشور است؛ ما حتما بايد يارانه بدهيم و هيچ راهي جز اين نيست؛ مهم اين است كه اين حق از كدام منبع داده شود، آيا ما روش درست توزيع درآمد را داريم تا از صاحبان درآمد بيشتر بگيريم و به كساني كه نياز بيشتر دارند، بيشتر بپردازيم يا اين كه از جيب همه مي‌گيريم و به داراترها مي‌دهيم؛ اگر بتوانيم اين روش را عوض كنيم تحول عظيمي در جامعه ايجاد كرده‌ايم. بايد به بخش‌هايي از جامعه به شكل تامين اجتماعي و بيمه كمك كنيم و نمي‌توانيم در اين زمينه بي‌تفاوت باشيم.»

خاتمي افزوده بود:« هدفمند كردن يارانه‌ها يعني اين كه به آن‌ها كه نياز ندارند يارانه ندهيم و ديگر در جهت رشد و ارتقا كشور از يارانه‌ها استفاده كنيم.»

نظرات ارسال نظر