امام‌جمعه ایلام: توجه به شعارها بهترین راهکار انتخاب نامزد اصلح است.

امام جمعه ايلام گفت: توجه به برنامه‌ها و شعارهاي انتخاباتي نامزدها بهترين راهكار انتخاب فرد اصلح در انتخابات آتي رياست جمهوري است.

حجت‌الاسلام محمدنقي لطفي در جمع نمازگزاران ايلامي افزود: برنامه‌ها و شعارهاي مبتني بر واقعيتها و ظرفيتهاي جامعه مي‌تواند ملاك انتخاب فرد شايسته براي احراز پست مديريت اجرايي كشور باشد.

وي تصريح كرد: مردم بايد با آگاهي كسي را انتخاب كنند كه مبارزه با شكاف طبقاتي، اعتقاد به عدالت و اصول نظام، و مبارزه با فساد در همه زمينه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.

حجت‌الاسلام لطفي با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص انتخابات اظهارداشت: معيارهاي نامزد اصلح به روشني در سخنان ايشان تبيين شده است و مردم بايد با مدنظر قرار دادن اين معيارها نامزد اصلح را انتخاب كنند.

خطيب جمعه ايلام در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به روز جهاني بدون دخانيات، مصرف سيگار را مقدمه‌اي براي گرايش جوانان به مواد مخدر دانست.

لطفي گفت: معضل اعتياد در بين جوانان چالش كنوني كشورهاي جهان سوم است كه منجر به غارت ثروتهاي خدادادي آنان از سوي استعمارگران مي‌شود.

وي افزود: با توجه به جوان بودن جمعيت كشور بايد راهكارهاي مناسبي براي مبارزه با استعمال دخانيات و مواد مخدر در كشور انديشيده شود.

خطيب جمعه ايلام نقش خانواده‌ها را در گرايش نوجوانان و جوانان به مصرف سيگار و مواد مخدر مهم خواند و خواستار توجه بيشتر به نقش آنان در ايجاد جامعه عاري از مواد مخدر شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 15ماه و -1روز