یک‌شنبه 11 خرداد 1399

تولید صنایع دستی ایلام در سال گذشته به حدود پنج میلیارد ریال رسید.

مدیر اداره صنایع دستی استان ایلام گفت: ارزش میزان تولید صنایع دستی استان ایلام در سال 83 به مبلغ چهارمیلیارد و 800 میلیون ریال رسید.

به گزارش سینا، "سیف الله رشیدی" افزود: سه هزار و 400متر مربع انواع گلیم گل برجسته از جمله صنایع دستی این استان در سال 83 بوده است.

وی گفت: همچنین هزار و 270 متر مربع انواع فرش نیز در سال گذشته توسط هنرمندان صنایع دستی این استان تولید شده است.

نظرات ارسال نظر