پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

یک مزرعه آموزشی کشت برنج در ایلام ایجاد شد.

يك مزرعه آموزشي ترويجي كشت برنج توام با پرورش ماهي به تازه‌گي در شهر ايلام ايجاد شد.

رييس جهاد كشاورزي شهرستان ايلام گفت: اين مزرعه هفت هزار متري با هدف ترويج كاشت برنج و توليد گوشت سفيد و نيز افزايش درآمد كشاورزان اجرا شده است.

"آيت اسماعيلي" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: در اين مزرعه ‪ ۳۰۰‬قطعه بچه ماهي به وزن ‪ ۳۰‬گرم رهاسازي شده است.

وي ادامه داد: ماهيهاي رها شده بيشتر از سه نوع "كپور"، "آمور" و "فيتو - فاگ" است.

وي اظهار داشت: براي اجراي اين طرح پنج ميليون ريال از محل طرحهاي عمراني ترويجي هزينه شده است.

اسماعيلي يادآور شد: شاليكاران با رهاسازي بچه ماهي در شاليزارها ديگر نيازي به استفاده از سموم شيميايي براي مبارزه با آفاتهاي نباتي ندارند.

در استان ايلام به خصوص در مناطق شمالي آن كشت برنج به عنوان كشت دوم در اين مناطق محسوب مي‌شود.

استان ايلام داراي ‪ ۳۵۰‬هزار هكتار زمين قابل كشت است كه ازاين ميزان حدود ‪ ۲۰‬هزار هكتار به كشت برنج اختصاص مي‌يابد.

نظرات ارسال نظر