برگزاری سه کارگاه آموزشی برای هنرجویان صنایع دستی ایلام

مدیر صنایع دستی استان ایلام از برگزاری سه کارگاه آموزشی در این استان برای هنرجویان صنایع دستی خبر داد.

به گزارش سینا، سیف الله رشیدی" گفت: این کارگاهها شامل دو کارگاه آموزشی بهداشت و ایمنی محیط کار و یک کارگاه اموزشی پخت آبزیان برای هنرجویان، مربیان و تولیدکنندگان صنایع دستی است.

وی گفت: همچنین در حهت تکمیل کادر اداری و آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات مدیریت صنایع سدتی در این استان، 3 کارشناس و دو نفر کاردان نیز جذب اداره صنایع دستی ایلام شدند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال