پارادوکس سیاسی عادل آذر

آقاي دكتر عادل آذر نماينده حوزه جنوبي استان ايلام مدتي قبل باني اصلي دعوت آقاي دكتر محسن رضايي از كانديداهاي رياست جمهوري به ايلام بودند به طوريكه عموم افرادي كه در جلسات و ستاد استقبال همراه آقاي دكتر رضايي بودند از مديران استان كه اهل حوزه جنوبي بوده و از نظر فكري در تضاد صد در صد با آقاي رضايي مي باشند!
حال پس از مدتي شاهد رفتار متناقض سياسي از نماينده استانمان هستيم . بطوريكه ايشان طي روزهاي گذشته سخناني در حمايت از كانديداتوري آقاي هاشمي رفسنجاني  را مطرح نموده اند كه عين آن سخنان در ويژه نامه انتخابات رياست جمهوري چاپ و منتشر گرديد و اين عمل نامبرده موجي از شگفتي در بين طيف آقاي محسن رضايي در تهران را بوجود آورده است.
حال آقاي دكتر آذر اين پاردوكس را چگونه توجيح مي كنند جاي سئوال دارد كه اميد است در آينده پاسخ داده شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 8روز