معاون ورزش بانوان ایلام از تاخیر در ارسال تقویم ورزشی فدراسیونها انتقاد کرد.

معاون ورزش بانوان ايلام، از تاخير در ارسال تقويم ورزشي فدراسيونها به هياتها در مورد برگزاري مسابقه‌هاي ورزشي بانوان انتقاد كرد.

"صنعت خليلوند" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
با وجود گذشت دوماه از سال جديد فدراسيونها تاكنون نسبت به ارسال تقويم ورزشي به هياتهاي ورزشي اين استان اقدام نكرده‌اند.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه در سالهاي گذشته تا آخر اسفندماه تقويم ورزشي مسابقه‌هاي بانوان به استانها ارسال مي‌شد.

وي اظهار داشت: اين مشكل سبب شده كه بانوان ورزشكار ايلامي از زمان برگزاري مسابقه‌هاي كشوري بي‌اطلاع باشند.

خليلوند اضافه كرد: اين موضوع بر ورزش بانوان استان تاثير منفي داشته و با برنامه‌هاي توسعه سازمان تربيت بدني مغايرت دارد.

وي از روساي فدراسيونهاي ورزشي خواست در ارسال تقويم برگزاري مسابقه‌هاي ورزشي در سال ‪ ۸۴‬تسريع كنند.

اكنون هشت هزار ورزشكار سازمان يافته زن ايلامي در ‪ ۲۹‬هيات ورزشي استان عضويت دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز