یکدوره مسابقه شطرنج در ایلام برگزار شد.

به مناسبت گراميداشت سالروز فتح خرمشهر يك دوره مسابقه شطرنج به روش سوييسي روز چهارشنبه در سرسراي شطرنج ايلام برگزار شد.

در اين مسابقه ‪ ۵۰‬شطرنج باز از هفت شهرستان استان در پنج دور باهم به رقابت پرداختند.

در پايان اين رقابتها "جمال راستينه‌جوان"، "حسين سهرابيان" و"يدالله- مرشدي" به ترتيب با كسب ‪ ۴ ،۴/۵‬و ‪ ۳/۵‬امتياز حايز مقامهاي اول تا سوم شدند.

اكنون ‪ ۳۰۰‬ورزشكار سازمان يافته زن و مرد در هيات شطرنج استان ايلام عضويت دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز