یک‌شنبه 11 خرداد 1399

نماینده دهلران: توانمندیهای ایلام به منصه ظهور نرسیده است.

معاون برنامه‌ريزي استاندار ايلام گفت: انزواي جغرافيايي و دور افتادگي از معبرهاي تجاري عامل عمده توسعه نيافتگي اين استان است.

"احمد هاشمي" روز پنجشنبه در "همايش حمايت از سرمايه‌گذاري در ايلام" بيان كرد: استان ايلام در سالهاي جنگ به عنوان جبهه اصلي غرب كشور و در سالهاي پس از جنگ به علت قرار گرفتن در محيط بسته جغرافيايي براي اجراي طرحهاي توسعه آن گونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفت.

وي افزود: قرار گرفتن در بن‌بست جغرافيايي و نداشتن پروازهاي منظم هوايي سبب سختي تردد به اين منطقه شده كه در بررسي‌هاي انجام شده از مهمترين علتهاي استقبال نكردن سرمايه‌گذاران براي فعاليت در اين استان است.

وي تصريح كرد: نقش مهم تسهيل در جابه جايي سريع كالا و مسافر در فرايند توسعه بركسي پوشيده نيست.

هاشمي ادامه داد: اكنون در فرودگاه ايلام با ظرفيت روزانه ‪ ۴۰‬پرواز تنها چند پرواز هفتگي انجام مي‌گيرد كه سبب نبود پروازهاي منظم در اين استان شده است.

وي اظهار داشت: سرمايه‌گذاري در هر منطقه وابسته به امكانات آن منطقه است و بايد زمينه مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري و گام نهادن در مسير توسعه همه جانبه استان با بهره‌گيري از ظرفيت واقعي فرودگاه ايلام فراهم شود.

هاشمي خروجي مهران را از ديگر ظرفيتهاي سرمايه‌گذاري استان دانست و تاكيد كرد: اين خروجي بين‌المللي داراي قابليتهاي بي‌نظيري براي صادرات و واردات كالا و جابه جايي زوار است.

نظرات ارسال نظر