مسابقات کشتی قهرمانی آموزشگاه های استان ایلام به پایان رسید.

مسابقات کشتی قهرمانی آموزشگاه های استان ایلام صبح روز یکشنبه با معرفی نفرات برتر در سالن ورزشی هفت تیر به پایان رسید.

در این رقابتها که سه روز به طول انجامید، 60 کشتی گیر از هفت آموزشگاه شهرستان ایلام در دو رده سنی نوجوانان و جوانان و دو رشته فرنگی و آزاد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این پیکارها، علی کرمی، فتاح خان، نظرزاده، احمدی، سلیمانی فر و رادپور در رشته آزاد و فیضی، منصوری،محمودی، صالحی، سلیمی، لاله زار، کرمدار، بیگ محمدی و رادپور در رشته فرنگی عناوین نخست اوزان 32 تا 85 کیلوگرم را به خود اختصاص دادند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال