شنبه 30 شهریور 1398

جشنواره فیلم رشد در ایلام آغاز به کار کرد.

سی و چهارمین جشنواره فیلم رشد روز یکشنبه درمحل سالن امور تربیتی شهر ایلام آغاز به کار کرد. دبیر اجرایی این جشنواره گفت: در این جشنواره پنج روزه 24 فیلم کوتاه و 15 فیلم بلند از سراسر کشور به نمایش گذاشته می شود.

علی جمالوندی در گفتگو با خبرنگارسینا بیان کرد : این جشنواره در راستای تقویت و پیشبرد فعالیت های آمزوشی تربیتی برگزار شده است.

وی اظهار داشت: دانش آموزان مقاطع مختلف مخاطبین اصلی این جشنواره بوده و یک سانس نیز از ساعت 21شب به بعد به خانواده ها اختصاص داده شده است .

وی یاداور شد: بیشتر فیلم های این جشنواره با مضامین آموزشی و تربیتی در نظر گرفته شده اند . جشنواره فیلم رشد تا 16 اردیبهشت در ایلام ادامه دارد.

نظرات ارسال نظر