چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

مشاور استاندار ایلام در امور بانوان : زنان نباید تنها نقش رای دهنده انتخابات را ایفاء کنند.

مشاور استاندار ایلام در امور بانوان گفت: زنان نباید در انتخابات و جریان های سیاسی تنها رای دهنده باشند.

"حیران پورنجف " در گفت گو با خبرنگار سینا بیان کرد: باید شرایطی در جامعه ایجاد شود که زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت جامعه در انتخابات نامزد مستقل داشته باشند.

وی ادامه داد: زنان به عنوان عمده ترین گروه رای دهنده جامعه، در فعالیت های اجتماعی و سیاسی نقش تعیین کننده ای دارند.

مشاور استاندار ايلام اضافه کرد: متاسفانه اهمیت حضور زن در مسایل سیاسی و انتخابات تنها مقطعی بوده و سپس نقش آنها فراموش می شود.

پور نجف اظهار داشت: رای زن به عنوان تعیین کننده تنها در کلام دارای اهمیت است و سپس این اهمیت نادیده گرفته می شود و افراد انتخاب شده به خواسته های آنان توجهی نمی کنند.

 وی تصریح کرد: زنان هر چند هم که توانایی های خود را به جامعه نشان دهند تا زمانی که در معرض انتخابات قرار نگیرند از دید جامعه ناتوان هستند.

مشاور استاندار ايلام گفت: نباید نیاز جامعه به زن تنها در مسایل سیاسی نمایان شود و این قشر به سبب نگرش های فرهنگی و سنتی جامعه تنها رای دهنده باشند.

پور نجف تاکید کرد: این در حالی است که مسوولیت پذیری زنان در بسیاری از موارد بیشتر از مردان بوده است.

وی اظهار داشت: زنان اکنون به اعتماد به نفس رسیده و می توانند کاندیدا در انتخابات داشته باشند ولی با عدم همدلی و وحدت جامعه مواجه هستند.

پورنجف خاطر نشان کرد: اگر شرایط حضور زنان به عنوان کاندیدا در انتخابات فراهم شود و این اعتماد به نفس در زن تقویت شود زنان می توانند پله های سیاسی را طی کرده و حضورشان به عنوان نیمی از جمعیت در جامعه ماندگار می ماند.

نظرات ارسال نظر