یکدوره مسابقه دو و میدانی در ایلام برگزار شد.

يكدوره مسابقه دو وميداني با عنوان جام "مهر كشاورزي" در مواد ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۱۵۰۰‬متر روز دوشنبه در سرسراي ورزشي تختي ايلام برگزار شد.

در اين مسابقه‌ها بيش از ‪ ۱۰۰‬ورزشكار دونده از هفت شهرستان مختلف استان ايلام به مدت سه روز باهم به رقابت پرداختند.

در پايان اين رقابتها و در ماده ‪ ۱۰۰‬متر "منير نجفي " از ايلام، "كريم ميرزايي " از مهران و "محمد باراني" از دره‌شهر مقامهاي اول تا سوم اين رشته را كسب كردند.

همچمنين در رشته ‪ ۱۵۰۰‬متر "سعيد ميرزايي" از ايلام، "مهدي ربيع" از ايوان و "همت نورعلي‌زاده" از دره‌شهر مقامهاي اول تا سوم را از آن خود كردند.

اكنون بيش از ‪ ۳۰۰‬ورزشكار سازمان يافته در هيات دو وميداني استان ايلام عضويت دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -7روز