اقتدار نظام در گرو حضور حداکثری مردم است.

استاندار ايلام گفت: تداوم و اقتدار نظام در عرصه‌هاي مختلف بين‌المللي در گرو حضور حداكثري مردم درانتخابات است.

دكتر "محمد احمدي" روز دوشنبه در نشست با اصحاب مطبوعات استان ايلام بيان كرد: حضور حداكثري مردم در عرصه انتخابات ميثاق مشتركي از وحدت و يكپارچگي مردم و مسوولان نظام در برابر تهديدهاي دشمنان است.

وي ادامه داد: مشاركت عمومي، معنادار، آگاهانه و عدالت جويانه مردم حركت در راستاي تحقق منافع و همبستگي ملي است.

او تاكيد كرد: اگر مردم در صحنه انتخابات حضور گسترده‌اي داشته باشند، داراي آثار ارزشمندي براي نظام است و حضور كمرنگ آنان آثار زيانباري به دنبال خواهد داشت.

وي تاكيد كرد: اصلاح طلبي تنها تفكر و راهي است كه اقتدار نظام را تامين مي‌كند و اصلاحات كشور با حفظ تمام ارزشهاي معنوي و ديني نظام را در مقابل تهديدها بيمه مي‌كند.

استاندار ايلام اظهار داشت: اصلاحات به عنوان تنها گزينه كم خطر بهترين محور براي ايجاد وحدت ملي و تداوم امنيت و مصالح ملي است.

احمدي گفت: امروز جمهوري ايران اسلامي با سكانداري مقام معظم رهبري يكي از كارآمدترين نظامهاي حكومتي جهان محسوب مي‌شود كه مقتدرانه در مقابل تمامي هجمه‌هاي دشمنان ايستادگي كرده است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال