چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

استاندار ایلام بر ضرورت اسکان عشایر تاکید کرد.

استاندار ایلام بر ضرورت اجرای طرحهای اسکان عشایر کوچرو این استان تاکید کرد.

به گزارش سینا، دکتر سید محمد احمدی در بازدید از طرح اسکان عشایر منطقه تلخاب شهرستان دره شهر گفت: با اجرای این طرح زمینه ارایه خدمات دولت به عشایر بیشتر می شود.

وی خاطر نشان کرد: براساس برنامه ریزیهای به عمل آمده، با اسکان از سوی دیگر ضریب برخورداری های عشایری از شاخصهای رفاهی را فزونی می بخشد.

استاندار حفظ منابع طبیعی را از دیگر مزایای اسکان دامپروران کوچرو ذکر کرد.

مدیر کل امور عشایر استان ایلام در گفتگو با خبرنگار سینا بیان کرد: اسکان عشایر این منطقه در زمینی به مساحت سه هکتار از سال 82 آغاز شده است.

حسن احمدی  گفت: تاکنون عملیات آبرسانی، نقشه برداری و لوله کشی این طرح با صرف هزینه 400 میلیون ریال اعتبار به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه عملیات برق رسانی و جدول کشی این طرح در سال جاری آغاز شده، خاطر نشان کرد: اتمام این طرح نیازمند یک میلیارد ریال اعتبار است.

احمدی تصریح کرد: در صورت اجرای این طرح بیش از 30 خانوار این منطقه اسکان خواهند یافت.

نظرات ارسال نظر