چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

پرداخت ۴۰ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال وام خوداشتغالی به هنرمندان تولید کننده صنایع دستی ایلام.

مدیر صنایع دستی استان ایلام گفت: تا کنون بیش از 40 میلیارد و 860میلیون ریال وام خوداشتغالی به هنرمندان صنایع دستی استان ایلام اعطا شده است.

به گزارش سینا، "سیف الله رشیدی" افزود: این وامها به افرادی اعطا شده است که از اداره صنایع دستی این استان درخواست وام خوداشتغالی کرده اند.

وی افزود: هم اکنون در این استان بیش از 82 درصد بیشتر از برنامه آموزشی صنایع دستی، به جوانان و نوجوانان علاقه مند، اموزش حرفه های یاد شده داده شده است و با توجه به اینکه بسیاری از هنرجویان پس از پایان دوره های آموزشی ممکن است در این حرفه مشغول شوند ایجاد شرایط مناسب برای ارایه تسهیلاتی نظیر وام خوداشتغالی برای این افراد ضروری است.

این کارشناس اظهار داشت: بانک صنعت و معدن این استان در سال گذشته نیز مبلغ یک میلیارد و بیست و یک میلیون ریال تسهیلات به 14 واحد تولیدی در این استان پرداخت کرده است که این امر شرایط بهتری را برای رونق این هنرصنعت در استان پدید خواهد آورد.

نظرات ارسال نظر