سه‌شنبه 6 خرداد 1399

بودجه جاری دستگاه های اجرایی ایلام کسری دارد.

رییس خزانه معین ایلام گفت: بودجه جاری دستگاه های اجرایی این استان در سال جاری بین 200 تا 250 میلیارد ریال کسری دارد.

 حسن وسیعی در گفت و گو با خبرنگار سینا بیان کرد: اعتبارهای جاری استان ایلام در سال تجاری 800 میلیارد و 790 میلیون ریال است که جوابگوی هزینه های جاری دستگا های اجرایی این استان نیست.

وی تاکید کرد: اکنون بیشتر مسوولان دستگاه های اجرایی استان از کمبود بودجه جاری به شدت انتقاد دارند.

وی ادامه داد: با وجود ملزوم کردن مسوولان دستگاه های اجرایی به مبادله موفقتنامه های اعتباری به سبب کمبود اعتبار حاضر به تمامی این موافقتنامه ها نیستند.

وسیعی بودجه جاری استان ایلام را بیمار توصیف کردو گفت: برای رفع این مشکل باید سقف اعتبارهای جاری حدود 200 میلیارد ریال افزایش یابد.

وی وضعیت بودجه جاری استان را با ادامه این روند در سال جاری بحرانی اعلام کرد و از مسوولان خواست برای پیشگیری از مشکلات ایده ای که با توجه به کمبود بودج در آینده ایجاد می شود اقدام عملی انجام دهند.

وی تاکید کرد: کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزی استان باید بودجه جاری دستگاه های استان را مورد بررسی قرار دهند و مسوولان کشور را برای تامین و جبران بودجه توجیه کنند.

نظرات ارسال نظر