پنج‌شنبه 12 تیر 1399

درختان گردو یکساله در ایلام به ثمر نشستند.

نهال گردو های یک ساله در یکی از روستاههای استان ایلام در باغ دو برادر در پديده اي نادر به ثمر نشسته است.

   مالک اين باغ در گفتگو با خبرنگار سينا گفت که بذر این گردوها را از تهران آورده و پارسال کاشته شده است که امسال به ثمر رسیده است.

   به گفته اين کشاورز  آب مورد نیاز این باغات از مناطق ثعب العبور کوهستانی و سخت گذر تامین می شود.

    معمولا درخت گردو در سال هشتم به ثمر می رسد ولی این یک پدیده کم یاب است که در سال اول میوه بدهد.

کارشناسان کشاورزی این پدیده نادر را اثرات ژنتیکی بذر آن ذکر کردند و گفتند: برخی بذرها به دلیل ژنتیکی قدرت زایش را دارند که در سال اول می تواند به ثمر برسد و ما می توانیم از این بذر برای توسعه باغات استان و گسترش این محصول باشد.

گفتنی است این باغ به مساحت 4 هکتار است و بیش از 50 درخت گردو وجود دارد.

نظرات ارسال نظر