پنج‌شنبه 12 تیر 1399

رییس جبهه مشارکت ایلام: شکستن تابوی قدرت حداقل میراث دوران ریاست جمهوری خاتمی بود.

رییس جبهه مشارکت ایلام گفت: شکستن تابوی قدرت ،حداقل میراث خاتمی در دوران ریاست جمهوری بود.
"افشین کریمی" در گفت و گو با خبرنگار سینا افزود: این مساله سبب شد که همه بتوانند به راحتی از رییس جمهور یا هر مسوولی در هر زمانی انتقاد کنند.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی که کشورهای همسایه توسط آمریکا اشغال شده ، ایران به بمب اتم نیاز ندارد بلکه به 30 میلیون رای برای مقابله با این شرایط نیازمند است.
وی تصریح کرد :حصول 30 میلیون رای میسر نیست مگر اینکه حقوق انتخاب کننده و انتخاب شونده توسط حاکمیت لحاظ شود و همه افراد با همه سلیقه ها و گرایشها در این مشارکت حضور حداکثری داشته باشند.
کریمی رای به کاندیدای اصلاح طلب را سبب جلوگیری از یک دست شدن حاکمیت دانست و افزود :با این وجود فضای تنفس سیاسی که در این هشت ساله به صورت حداقلی فراهم شده ادامه خواهد یافت و احزاب سیاسی و  NGO در عرصه های مختلف فعالیت خواهند کرد.
کریمی گفت:موانع زیادی که برای دولت خاتمی به وجود آمد سبب شده تا مشکلاتی در راه اصلاحات بوجود آید اما در این دوره در عرصه اعتماد سازی و احقاق حقوق شهروندان گامهای اساسی برداشته شد.
وی در خصوص تنش به وجود آمده در سخنرانی دکتر علی شکوری راد، گفت: این وضعیت در سالهای 76 نیز از سوی برخی عناصر صورت گرفت و تجربه یک سیاست غلط بود که بدون شک پیگیری می شود و از طریق فرمانداری برای شناسایی عاملان این اغتشاش اقدام خواهد شد.
وی اضافه کرد: در دولتی که شعار آزادی بیان و گفتمان جزء برنامه های اساسی آن بوده ،جایی برای اغتشاش و بی نظمی نیست هر کسی می تواند با متانت انتقادها و نظرات خود را اعلام کند نه اینکه فضای جلسه را به هم بزند.
لازم به ذکر است سخنرانی روز پنج شنبه دکتر علی شکوری راد به دلیل انتقادات شدید چند نفر از مدعوین به تنش کشیده شد.

نظرات ارسال نظر