چهار‌شنبه 18 تیر 1399

۲۵۰ زن سرپرست خانوار ایلامی در انتظار حمایت بهزیستی هستند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی ایلام از درخواست250 زن سرپرست خانوار ایلامی برای حمایت و کمک خبر داد.

"افتخار کاکایی" در گفت و گو با خبرنگار سینا گفت: آسیب هایي از جمله ترک همسر، طلاق و فقر باعث شده است که این زنان به عنوان سرپرست خانوار شناخته شوند که نیاز به حمایت دارند.

وی اظهار داشت: متاسفانه بهزیستی ایلام به دلیل کمبود اعتبارات قادر به حمایت از این افراد به صورت مستمر نیست و تنها در برخی مواقع به صورت موردی به آنان کمک می کند.

وی یادآور شد: اکنون حدود 12 هزار زن سرپرست خانوار در ایلام وجود دارد که ماهیانه مستمری ناچيزي برای حمایت و کمک به این افراد پرداخت می شود  که با توجه به محدود بودن اعتبارات توجه مسولان به این افراد ضروري است.

نظرات ارسال نظر