پنج‌شنبه 12 تیر 1399

مسول کمیته بانوان ستاد معین در ایلام: معین باید سه وزیر زن در کابینه اش پیش بینی کند.

مسئول کمیته بانوان ستاد دکتر معین ایلام گفت: دکتر معین باید حضور سه وزیر زن را در کابینه اش پیش بینی کند.

"ثریا شارقی" درگفت و گو با خبرنگار سینا بیان کرد: انتخاب الهه کولایی به عنوان سخنگوی دولت از سوی دکتر معین با توجه به انتظارات ایجاد شده در جامعه زنان نمی تواند خواسته های آنها بر آورده سازد.

وی تاکید کرد: باید به انتظارات ایجاد شده در جامعه زنان و همچنین با توجه به تحولات اخیر منطقه مانند حضور زنان در کابینه در کشورهایی مانند افغانستان و عراق استفاده شود.

شارقي یادآور شد: زنان باید در شرایط برابر با عدالت جنسیتی از حقوق مساوی با مردان برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دکتر معین شعار شهروند قدرتمند رامطرح نموده است زمینه سازی برای رسیدن به عدالت جنسیتی یکی از راه های تحقق این مهم می تواند باشد.

نظرات ارسال نظر