پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

چهار میلیارد ریال غرامت به دامداران ایلامی پرداخت شد.

مسوول صندوق بيمه محصولات بانك كشاورزي ايلام گفت: حدود چهار ميليارد ريال غرامت در سال ‪ ،۸۳‬به دامداران خسارت ديده اين استان پرداخت شده است.

"محمدرضا خاني" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: اين اعتبار به عنوان غرامت ناشي از خشكسالي سال زراعي ‪ ۸۳ - ۸۲‬بوده است.

وي ادامه داد: اين ميزان غرامت در قالب سه هزار و ‪ ۷۸۷‬فقره خسارت به دامداران استان ايلام پرداخت شده است.

وي گفت: بيشترين ميزان پرداختي خسارتها در سال گذشته مربوط به دامهاي سبك از جمله بز، گوسفند و نيمچه گوشتي بوده است.

وي خاطرنشان كرد: ميزان غرامت پرداختي به دامداران ايلامي در سال ‪ ۸۳‬در مقايسه با سال ماقبل ‪ ۱۶۹‬درصد افزايش نشان مي‌دهد.

استان ايلام داراي ‪ ۳۶۰‬هزار هكتار زمين قابل كشت و همچنين داراي بيش از سه ميليون راس دام سبك و سنگين است.

در دهه اخير بر اثر خشكساليهاي مكرر زيانهاي فراواني به بخش كشاورزي و دامداري استان ايلام وارد شده است.

نظرات ارسال نظر