شنبه 14 تیر 1399

تصویب پنج طرح اشتغالزایی در استان.

یک میلیارد و 140 میلیون ریال اعتبار به پنج طرح اشتغالزایی در دومین جلسه کمیته اشتغال و برنامه ریزی استان اختصاص یافت.

به گزارش سینا، در دومین جلسه کمیته اشتغال و برنامه ریزی استان پنج طرح اشتغال زایی شامل دو طرح خدماتی و سه طرح فرهنگی و کشاورزی در شهرهای مهران، ایلام و دهلران به تصویب رسید.

استاندار ایلام گفت: با افتتاح این طرح ها زمینه اشتغال برای 10 نفر فراهم می شود و همچنین باید بیشتر این طرح ها در بخش خدمات باشند تا برای افراد بیشتری زمینه اشتغال فراهم شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: در سازمان فنی و حرفه ای استان 11 طرح پژوهشی و خدماتی با هدف توسعه اشتغال زایی در رشته های مختلف در حال اجرا است.

نظرات ارسال نظر